Nieuwsberichten

‘Stief’ in de klas en ‘Stief’ in de leerlingenzorg

Veel docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en intern begeleiders herkennen het: de problemen waar leerlingen mee te kampen kunnen hebben die in een samengesteld gezin leven of die moeten pendelen tussen twee ouders. Hoe ga je om met deze leerlingen en hun ouders?
Daarom bieden we de trainingen ‘Stief in de klas’ en ‘Stief in de leerlingenzorg’ opnieuw aan.

Suzan Vloet, bekend als stiefcoach, verzorgt deze tweedaagse trainingen waarin je meer inzicht krijgt in de invloed van gebroken kerngezinnen en stiefsystemen op het functioneren van leerlingen op jouw school.
Je leert welke specifieke dynamiek er in deze gezinssystemen optreedt en hoe je daar als professional mee om kunt gaan.

Voor docenten en mentoren:

Stief in de klas

Lees meer en schrijf je in…

Voor zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, intern-begeleiders, school-maatschappelijk werkers en orthopedagogen:

Stief in de leerlingenzorg

Lees meer en schrijf je in…

gebroken-gezin-suzan

Leerlingenzorg vanuit Systemisch perspectief

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een begeleidingstraject, ben je als zorgcoördinator, leerlingbegeleider of intern begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat de leerling aan zorg nodig heeft om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Klaas Jan Terpstra verzorgt een tweedaagse training, waarin je meer inzicht ontwikkelt in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school.

Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief, waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe leerlingen functioneren binnen een groter geheel, zoals hun gezin van herkomst, hun familie, de klas. Zo kan zichtbaar worden wat binnen de verschillende systemen de betekenis is van het gedrag van deze leerlingen.
Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van een zorgtraject sterk worden vergroot.

Lees meer en schrijf je in…

Masker

Van voor de klas naar in de klas

Docent zijn gaat tegenwoordig steeds minder over het geven van antwoorden, maar steeds meer om het begeleiden van leerlingen, om hen in staat te stellen zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Om beter te leren zien wat het leren voor hen bemoeilijkt en wat zij nodig hebben om vervolgstappen te kunnen zetten.

Dat betekent voor jou als docent dat je maar korte tijd voor de klas staat, om vervolgens in de klas verder te werken met individuele leerlingen of met kleine groepjes.

Tijdens de tweedaagse training ‘Van voor de klas naar in de klas’ ontwikkel je meer vaardigheden om je leerlingen te begeleiden bij het zelf vinden van antwoorden en oplossingen. Om hen in staat te stellen de regie te voeren over hun eigen leerproces.

Lees meer…

voor_naar_in_de_klas