Systemisch werken in een lerende school

Een intensieve tweedaagse training voor professionals die zich willen verdiepen in het toepassen van het Systemisch perspectief binnen het onderwijs. Om zich meer bewust te worden van hun functioneren in werkrelaties en de manier waarop zij hun plek innemen in hun organisatie.
» Lees verder

Van een lastig oudergesprek naar een goed oudergesprek

In de tweedaagse training krijg je meer inzicht in de invloed van gebroken kerngezinnen en stiefsystemen op het functioneren van leerlingen op jouw school. Je leert welke specifieke dynamiek er in deze gezinssystemen optreedt. Bovendien leer je interveniëren vanuit systemisch perspectief.
» Lees verder

Leerlingenzorg vanuit Systemisch Perspectief

Tijdens deze tweedaagse training ontwikkel je meer inzicht in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school. Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief.
» Lees verder

Effectief communiceren voor Onderwijs Ondersteunend Personeel

Een praktische tweedaagse training voor OOP’ers die willen leren hoe ze in de dagelijkse hectiek effectief kunnen communiceren met leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en personen van buiten de school.
» Lees verder

Synergetisch Coachen: werken vanuit verschillende benaderingen

Leer coachen vanuit verschillende benaderingen waaronder de Gestaltbenadering en de Systemische benadering. Een proeverij van thema's uit de Registeropleiding Synergetisch Coachen
» Lees verder

Van docent naar coachende leraar

Tijdens deze tweedaagse training ontwikkel je meer vaardigheden om je leerlingen te coachen bij het zelf vinden van antwoorden en oplossingen. Om hen in staat te stellen de regie te voeren over hun eigen leerproces.
» Lees verder