Synergetisch coachen©: werken vanuit verschillende benaderingen

Centraal op deze opleidingsdag staat coachen volgens de Synergetische benadering.
Je maakt kennis met verschillende werkwijzen en wordt je meer bewust van de betekenis van gedrag binnen een groter geheel.

 

Deze dag is een proeverij van thema’s uit de Registeropleiding Synergetisch Coachen.


Tijdens deze opleidingsdag Synergetisch Coachen© werk je aan je competenties als coach. Je leert verschillende manieren van werken te combineren tijdens een coachsessie, zoals de de Gestaltbenadering, het Systemisch Perspectief en het Contextuele gedachtegoed.
Bovendien leer je hoe je de ontwikkeling van de Ander kunt faciliteren op een synergetische manier. Daardoor kan er meerwaarde ontstaan, voor de Ander zelf en binnen een groter geheel. Zoals bijvoorbeeld de context waarin iemand leeft, de instelling waar iemand werkt, de samenleving, etc.

Voor wie?

Voor (aankomende) leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, trainer-coaches, docentcoaches en teamleiders die willen kennis maken met Synergetisch Coachen© en overwegen zich in te schrijven voor de Registeropleiding Synergetisch Coachen.

Thema’s

Tijdens de opleidingsdag werken de deelnemers aan hun coach- en begeleiderscompetenties en aan hun coachattitude.

  • Coachen vanuit drie dimensies: autonomie, verbinding en vertrouwen.
  • Coachen vanuit Systemisch perspectief en het Contextuele gedachtegoed: werken met aandacht voor de context en het levensverhaal.
  • Het werken met Gestaltoefeningen, gewaar zijn in het hier en nu, vooral in relatie met de ander; het proces van ‘daar en toen’ naar ‘hier en nu’ naar ‘daar en straks’.
  • De coach als instrument in het coachproces.
  • De Synergetische dimensie: begeleiding, coaching en training is pas zinvol als recht wordt gedaan aan de betekenis voor het grotere geheel, het gezin, team, organisatie en samenleving.