Lerarenbeurs komt waarschijnlijk ook beschikbaar voor de Registeropleiding Synergetisch coachen

Op dit moment is het ministerie van OCW bezig om de lerarenbeurs te evalueren.
Op basis daarvan worden de toekenningscriteria aangepast.
De voor de zomervakantie aangenomen motie van Tweede Kamerlid Michel Rog bepleit om ook geaccrediteerde post-hbo opleidingen in aanmerking te laten komen voor de toekenning van de leraren beurs. In dat geval kan de lerarenbeurs ook worden aangevraagd door docenten die de Registeropleiding Synergetisch Coachen willen volgen. Zodra er meer nieuws is maken wij dat bekend.

Tijdens het afstuderen aan deze opleiding kunnen zij zich specialiseren als Specialist leerlingenzorg en als zorgcoördinator of leerlingbeleider binnen hun school aan de slag gaan.
De lerarenbeurs vergoed dan de cursusgelden en de benodigde boeken. De school kan bovendien aanspraak maken op vervanging tijdens de opleidingsdagen.

Ook docenten die zich tijdens hun afstuderen aan de opleiding Synergetisch coachen willen specialiseren als Docentcoach kunnen in dat geval de lerarenbeurs aanvragen.

Overweeg je je in te schrijven voor de opleiding Synergetisch Coachen en daarvoor de lerarenbeurs aan te vragen: schrijf je dan in…

Je wordt dan op de hoogte gehouden wanneer de regeling ingaat.

Politieke lobby lerarenbeurs succesvol, mede dankzij oud-studenten

Op 15 februari 2017 heeft Klaas Jan Terpstra een voorstel ingediend bij de Tweede Kamercommissie Onderwijs. Dit voorstel, waarin hij de herwaardering van de criteria met argumenten heeft onderbouwd, werd ondersteund door een grote groep oud-studenten en de Raad van advies.
Het voorstel werd overgenomen door Michel Rog, woordvoerder onderwijs voor het CDA en Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs voor D66.
Daar waar de minister van het vorig kabinet het voorstel niet wilde overnemen, staat de huidige minister er positief tegenover.
Bij deze willen we de oud-studenten en de Raad van advies bedanken voor hun steun!

Criteria toekennen van lerarenbeurs worden gewijzigd

Op donderdag 29 maart heeft de Tweede kamer de motie over de lerarenbeurs van Michel Rog aangenomen, Kamerlid voor het CDA en woordvoerder onderwijs.

De motie stelt voor om de criteria voor het toekennen van de lerarenbeurs te wijzigen. Tot nu toe kwamen enkel bachelor- en masteropleidingen daarvoor in aanmerking. Michel Rog bepleit in de motie om ook wettelijke erkende post-hbo opleidingen daarvoor in aanmerking te laten komen.

De Tweede kamer heeft de motie aangenomen en ook de minister staat welwillend tegenover de invoering daarvan.
Het wachten is nu op de daadwerkelijke aanpassing van de criteria voor de toekenning van d lerarenbeurs door het ministerie van OCW.
Hopelijk nog voor de zomervakantie!

Wil jij je eigen lesmateriaal publiceren?

Herken je één van deze punten?

  • Je hebt een mooie methode bedacht en ingevoerd op je eigen school, je leerlingen zijn enthousiast en je zou wel willen dat ook andere scholen ermee aan de slag kunnen.
  • Je hebt zelf onderwijsmateriaal ontwikkeld, vaak samen met je sectiegenoten, maar het ziet er nog niet echt professioneel uit, en je bent er ook niet zeker van of alles goed leesbaar en begrijpelijk is.
  • Je wilt laten zien dat jouw school voorop loopt in het ontwikkelen van eigentijds materiaal of met een eigen didactisch of pedagogisch concept.

Dan is het uitgeven van jouw lesmethode een belangrijke stap.
Echter: de grote uitgeverijen zitten vaak niet te wachten op nieuwe methoden. En alles in eigen beheer uitgeven is voor veel scholen en docenten geen reële optie.
Daarom biedt Onderwijs van nu de mogelijkheid om je eigen lesmethode uit te geven en op de markt te brengen.
Lees meer en neem contact op

stapel-boeken250