Leerlingenzorg vanuit Systemisch perspectief

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een begeleidingstraject, ben je als zorgcoördinator, leerlingbegeleider of intern begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat de leerling aan zorg nodig heeft om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Klaas Jan Terpstra verzorgt een driedaagse training, waarin je meer inzicht ontwikkelt in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school.

Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief, waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe leerlingen functioneren binnen een groter geheel, zoals hun gezin van herkomst, hun familie, de klas. Zo kan zichtbaar worden wat binnen de verschillende systemen de betekenis is van het gedrag van deze leerlingen.
Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van een zorgtraject sterk worden vergroot.

Lees meer en schrijf je in…

Masker

Lerarenbeurs komt waarschijnlijk ook beschikbaar voor de Registeropleiding Synergetisch coachen

Op dit moment is het ministerie van OCW bezig om de lerarenbeurs te evalueren.
Op basis daarvan worden de toekenningscriteria aangepast.
De voor de zomervakantie aangenomen motie van Tweede Kamerlid Michel Rog bepleit om ook geaccrediteerde post-hbo opleidingen in aanmerking te laten komen voor de toekenning van de leraren beurs. In dat geval kan de lerarenbeurs ook worden aangevraagd door docenten die de Registeropleiding Synergetisch Coachen willen volgen. Zodra er meer nieuws is maken wij dat bekend.

Tijdens het afstuderen aan deze opleiding kunnen zij zich specialiseren als Specialist leerlingenzorg en als zorgcoördinator of leerlingbeleider binnen hun school aan de slag gaan.
De lerarenbeurs vergoed dan de cursusgelden en de benodigde boeken. De school kan bovendien aanspraak maken op vervanging tijdens de opleidingsdagen.

Ook docenten die zich tijdens hun afstuderen aan de opleiding Synergetisch coachen willen specialiseren als Docentcoach kunnen in dat geval de lerarenbeurs aanvragen.

Overweeg je je in te schrijven voor de opleiding Synergetisch Coachen en daarvoor de lerarenbeurs aan te vragen: schrijf je dan in…

Je wordt dan op de hoogte gehouden wanneer de regeling ingaat.

Politieke lobby lerarenbeurs succesvol, mede dankzij oud-studenten

Op 15 februari 2017 heeft Klaas Jan Terpstra een voorstel ingediend bij de Tweede Kamercommissie Onderwijs. Dit voorstel, waarin hij de herwaardering van de criteria met argumenten heeft onderbouwd, werd ondersteund door een grote groep oud-studenten en de Raad van advies.
Het voorstel werd overgenomen door Michel Rog, woordvoerder onderwijs voor het CDA en Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs voor D66.
Daar waar de minister van het vorig kabinet het voorstel niet wilde overnemen, staat de huidige minister er positief tegenover.
Bij deze willen we de oud-studenten en de Raad van advies bedanken voor hun steun!

Criteria toekennen van lerarenbeurs worden gewijzigd

Op donderdag 29 maart heeft de Tweede kamer de motie over de lerarenbeurs van Michel Rog aangenomen, Kamerlid voor het CDA en woordvoerder onderwijs.

De motie stelt voor om de criteria voor het toekennen van de lerarenbeurs te wijzigen. Tot nu toe kwamen enkel bachelor- en masteropleidingen daarvoor in aanmerking. Michel Rog bepleit in de motie om ook wettelijke erkende post-hbo opleidingen daarvoor in aanmerking te laten komen.

De Tweede kamer heeft de motie aangenomen en ook de minister staat welwillend tegenover de invoering daarvan.
Het wachten is nu op de daadwerkelijke aanpassing van de criteria voor de toekenning van d lerarenbeurs door het ministerie van OCW.
Hopelijk nog voor de zomervakantie!

Van voor de klas naar in de klas

Docent zijn gaat tegenwoordig steeds minder over het geven van antwoorden, maar steeds meer om het begeleiden van leerlingen, om hen in staat te stellen zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Om beter te leren zien wat het leren voor hen bemoeilijkt en wat zij nodig hebben om vervolgstappen te kunnen zetten.

Dat betekent voor jou als docent dat je maar korte tijd voor de klas staat, om vervolgens in de klas verder te werken met individuele leerlingen of met kleine groepjes.

Tijdens de tweedaagse training ‘Van voor de klas naar in de klas’ ontwikkel je meer vaardigheden om je leerlingen te begeleiden bij het zelf vinden van antwoorden en oplossingen. Om hen in staat te stellen de regie te voeren over hun eigen leerproces.

Lees meer…

voor_naar_in_de_klas

Wil jij je eigen lesmateriaal publiceren?

Herken je één van deze punten?

  • Je hebt een mooie methode bedacht en ingevoerd op je eigen school, je leerlingen zijn enthousiast en je zou wel willen dat ook andere scholen ermee aan de slag kunnen.
  • Je hebt zelf onderwijsmateriaal ontwikkeld, vaak samen met je sectiegenoten, maar het ziet er nog niet echt professioneel uit, en je bent er ook niet zeker van of alles goed leesbaar en begrijpelijk is.
  • Je wilt laten zien dat jouw school voorop loopt in het ontwikkelen van eigentijds materiaal of met een eigen didactisch of pedagogisch concept.

Dan is het uitgeven van jouw lesmethode een belangrijke stap.
Echter: de grote uitgeverijen zitten vaak niet te wachten op nieuwe methoden. En alles in eigen beheer uitgeven is voor veel scholen en docenten geen reële optie.
Daarom biedt Onderwijs van nu de mogelijkheid om je eigen lesmethode uit te geven en op de markt te brengen.
Lees meer en neem contact op

stapel-boeken250

Registeropleiding Synergetisch coachen

We hebben in de tweejarige post-hbo praktijkopleiding een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd, die de kansen voor afgestudeerden op de arbeidsmarkt sterk vergroten.
De belangrijkste wijzigingen staan hieronder op een rij.

De Registeropleiding Synergetisch Coachen© wordt afgesloten met een examen.

Je kunt afstuderen als:

  • gediplomeerd Specialist Leerlingenzorg als je leerlingbegeleider of zorgcoördinator bent of wilt worden.
  • gediplomeerd Trainer-coach als je docentcoach of trainer-coach bent of wilt worden.
  • gediplomeerd Coachend Leidinggevende als je een coachend stijl van leidinggeven wilt ontwikkelen.

Accreditatie

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post-HBO Nederland van het CPION.
De definitieve toekenning is verleend op 10 juli 2015. Met ingang van september 2015 ontvang je als afgestudeerde van de Opleiding Synergetisch Specialist Leerlingenzorg, Trainer-coach, Coachend Leidinggevende een wettelijk erkend diploma.
Bovendien word je opgenomen in een openbaar landelijk abituriëntenregister.
Zowel voor jou als voor jouw werkgever of opdrachtgevers biedt dit een extra kwaliteitsgarantie waardoor je professionele mogelijkheden worden vergroot.

Ontwikkeling eigen coachstijl

De opleiding is opgebouwd uit verschillende, duidelijk omschreven modules, zoals Gestaltvisie, Diversiteit, De kracht van gedachten, Systemisch Perspectief en Contextuele Visie, etc.
Studenten worden tijdens de opleiding in staat gesteld om een eigen coachstijl te ontwikkelen, met gebruikmaking van deze verschillende benaderingswijzen.

Uitgebreid praktijkjaar

Het praktijkjaar is uitgebreid met een aantal korte modules, om studenten meer toe te rusten voor het werken als professional. We hebben drie themaopleiders bereid gevonden om deze thema-opleidingsdagen te verzorgen.

  • Kiezen en beslissen – Joëlle van de Peer.
  • Het ontwerpen van trainingsprogramma’s en coachtrajecten – Linda Crans.
  • Verbindend Leiderschap en Herstelrecht – Jan Ruigrok.

Alle overige modules worden verzorgd door de kernopleiders Klaas Jan Terpstra, Anja de Bakker en Peer Stoop.

De uitgebreide informatie over de opleiding nieuwe stijl vind je op deze site.