Het houden van intervisiebijeenkomsten

Intervisie is een belangrijk hulpmiddel om te leren van elkaar. In deze training staat centraal hoe intervisie op een professionele manier kan gebeuren waardoor het leerrendement zo hoog mogelijk wordt.


Tijdens vier bijeenkomsten wordt met het team gewerkt volgens een praktisch stappenplan dat effectieve intervisie mogelijk maakt. Daarbij vormen casussen uit de werkpraktijk van de deelnemers het startpunt. Dat kan een probleem betreffen waarvoor een deelnemer nieuwe mogelijkheden wil ontwikkelen, maar het kan ook om een succeservaring gaan.
Vooral analyse van succeservaringen en het overdraagbaar maken daarvan, vormen een belangrijke bron: teamleden blijken dan heel veel van elkaar te kunnen leren.
en zo bij te dragen aan oplossingsgericht werken.

Cafégesprek

Thema’s

  • Een praktisch stappenplan voor het houden van intervisiebijeenkomsten.
  • Het stellen van verhelderende vragen.
  • Vaardigheden om intervisiebijeenkomsten te kunnen begeleiden.

Voor wie?

De training is geschikt als training voor mentorenteams, docententeams of kernteams.