Diversiteit en interculturele communicatie

Deze tweedaagse training biedt inzicht in gedrag, mentaliteit en cultuur van leerlingen en hun ouders met uiteenlopende achtergronden.


Er wordt geoefend met praktische vaardigheden, gericht op effectief communiceren met leerlingen en hun ouders met uiteenlopende achtergronden.

training_Diversiteit

Voor wie?

Docenten, mentoren en leidinggevenden die hun kennis willen vergroten t.a.v. gedrag, mentaliteit en cultuur.
De training is geschikt als training voor mentorenteams, docententeams of kernteams.

Thema’s

  • Wat houdt diversiteitsbeleid in en welke consequenties heeft dat voor jou als leraar?
  • Verschillende manieren van socialisatie met betrekking tot de opvoeding.
  • Verschillen tussen culturen.
  • De gevolgen van de aspecten schuld en schaamte binnen de verschillende culturen.
  • De (mondiale) gevolgen van migratie.
  • De gevolgen van een cultuurschok voor het onderwijs.
  • Het waardevrij kunnen bepalen van verschillen door middel van de Matrices van Geert Hofstede.
  • Het herkennen en erkennen van je persoonlijke kwaliteiten als leraar.
  • Mogelijke valkuilen bij interculturele communicatie.
  • Hoe ga je om met je eigen angsten, onzekerheden en met de dilemma’s waar je tegenaan loopt?

Verder kan, afhankelijk van de training, onder meer gekeken worden naar het systeem van ‘the extended family’, naar informatie over de manier van leven in Marokko, Turkije, Somalië.
Alle onderwerpen worden ingeleid door theorie en besproken en/of geoefend aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In het programma is ruimte voor actuele casuïstiek en eigen inbreng naar aanleiding van de ervaringen van de deelnemers.