Docent van nu: stevig voor de klas

Om orde te kunnen houden in je klas is het nodig om een goed contact met je leerlingen te onderhouden en tegelijkertijd op een positieve manier leiding te geven.
Deze training is vooral gericht op het ontwikkelen van je leiderschapskwaliteiten in de klas.


Natuurlijk leiderschap, charisma en een sterke uitstraling, eigenschappen waarvan vaak wordt gezegd dat een goede docent die moet bezitten om orde te kunnen houden in de klas. Maar wat wordt daar precies mee bedoeld? En op welke manier kun je dat ontwikkelen?
Het blijkt dat docenten die investeren in een goede relatie met hun leerlingen het meest effectief zijn in het verzorgen van onderwijs. Door te reflecteren op hun persoonlijk functioneren ontwikkelen zij op basis daarvan een persoonlijke leidinggevende stijl.

Docentvannu


Voor wie?

Docenten en zij-instromers  in het VO die willen reflecteren op hun functioneren voor de klas en op de relatie met hun leerlingen. En die daarbij hun persoonlijke stijl van leidinggeven verder willen ontwikkelen.


Thema’s

 • Het puberbrein: hersenontwikkeling bij pubers en de consequenties daarvan voor jouw lessen.
 • Verschillende didactische werkvormen: wat wil je aan de orde stellen? Welke werkvorm wil je daarvoor gebruiken en hoe pas je die toe?
 • Van dramadriehoek naar groeidriehoek: het omzetten van slachtoffergedrag, beschuldigingen en het overnemen van verantwoordelijkheden naar het ontwikkelen van verantwoordelijk gedrag. Het kunnen geven en ontvangen van feedback.
 • Werken vanuit de contextuele visie: hoe loyaliteiten en de invloed van je gezin van herkomst je functioneren als docent beïnvloeden.
 • De balans tussen macht en onmacht; het vinden van een weg in het spanningsveld tussen autoriteit en het opbouwen van een goede relatie met je leerlingen.
 • Wat zijn je grenzen en hoe bewaak je die?
 • Non-verbale communicatie: wat breng je over met je gedrag?
 • Het omgaan met gedragsproblemen; het gebruik van O.E.N.-boodschappen om leerlingen aan te spreken op hun gedrag.
 • Groepsprocessen en de verschillende rollen die leerlingen in de groep kunnen vervullen.
 • Het begeleiden van leerlingen bij hun proces van leren zelfstandig te werken; het voeren van begeleidingsgesprekken.
 • Het herkennen en erkennen van persoonlijke kwaliteiten; de wijze waarop jij je persoonlijke kwaliteiten kunt inzetten.
 • Je eigen uitstraling als docent; welke ruimte neem je in de klas in?


Deze training is bij uitstek geschikt om, in samenwerking met interne docentencoaches, een begeleidingstraject voor nog niet zo ervaren docenten te ontwikkelen of aan te vullen.