Het sociale puberbrein

Welke ontwikkeling doorloopt het puberbrein? En wat zijn daarvan de pedagogische en didactische consequenties?

Tijdens de puberteit is het brein nog volop in ontwikkeling: pas rond het vijfentwintigste levensjaar is deze ontwikkeling voltooid en zijn alle functies beschikbaar. De puberteit veroorzaakt bovendien belangrijke hormonale veranderingen. 
De rol die jongeren in de groep innemen verandert daardoor gedurende de puberteit. Erbij horen, risico’s nemen, experimenteren, anders omgaan met elkaar en zich losmaken van ouders en andere volwassenen zijn daarvan het gevolg. Dat heeft consequenties. Het vereist bijvoorbeeld de juiste didactiek om leerlingen gemotiveerd te kunnen laten leren. En het vraagt van docenten bijzondere pedagogische vaardigheden. Het is bovendien van belang dat een docent rekening houdt met de enorme verschillen in ontwikkeling die leerlingen tijdens de puberteit kunnen vertonen.

Scene in steeg

Tijdens deze training van één dag leer je hoe de ontwikkeling van het puberbrein verloopt en wat de didactische en pedagogische consequenties daarvan zijn. 
Deze training is praktisch van opzet, waarbij je aan de hand van het boek ‘Docent van nu’ met verschillende oefeningen aan de slag gaat.

Voor wie?

Docenten en zij-instromers in het VO die willen reflecteren op hun functioneren als docent. En die hun lessen willen verbeteren aan de hand van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van het puberbrein.
De training kan ook uitstekend worden ingezet tijdens studiedagen op de eigen school in het kader van Passend Onderwijs.
De training is daardoor geschikt als training voor mentorenteams, docententeams of kernteams.


Thema’s

 • Ontwikkelingen in het puberbrein en de didactische consequenties daarvan.
 • Concentratie: hoe lang kan een puber zich concentreren?
 • Welke zelfstandigheid kan een puber wel en nog niet aan?
 • De meest effectieve manier van werkvorminstructies. Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk leerlingen aan de slag gaan?
 • Verschillende werkvormen om leerlingen te leren samenwerken.
 • Effectief feedback geven. Gebruik van de O.E.N.-boodschap.
 • Waarom pubers willen discussiëren en onderhandelen en hoe daar als docent effectief gebruik van te maken.


Deze training is bijzonder geschikt:

 • Als mentortraining.
 • Voor het verkrijgen van inzicht in het fenomeen pesten.
 • Om te leren onderzoeken hoe pesten kan worden voorkomen.
 • Om in het kader van Passend Onderwijs te leren omgaan met de verschillen tussen de leerlingen in jouw groep.