Mentor zijn: spil in de begeleiding van leerlingen

In deze mentortraining staat centraal hoe je met een leerling een effectief begeleidingsgesprek kunt voeren. En hoe je het groepsproces in je klas positief kunt beïnvloeden.


Als mentor ben je de spil in de begeleiding van leerlingen. Je verzorgt kortdurende begeleiding van individuele leerlingen, je bewaakt het groepsproces en stuurt leerlingen waar nodig door naar de zorgcoördinator.
Dat vraagt veel verschillende vaardigheden.

Mensen_op_palen-2-kopie

In de klas en tijdens begeleidingsgesprekken komt het regelmatig voor dat leerlingen gedrag vertonen dat je als lastig kunt ervaren, dat ze je (onbedoeld) raken of dat je merkt dat er iets met hen aan de hand is. Dat roept vragen op als: Wat is de onderliggende boodschap in het gedrag van deze leerlingen? Wat hebben zij nodig voor een effectieve gedragsverandering?

Centraal in deze training staat het Systemisch Perspectief. Daardoor leer je hoe de context van je leerlingen, zoals hun gezin van herkomst, hun gedrag in de klas bepaalt. In de eerst levensjaren van kinderen wordt de basis gelegd voor de manier waarop zij hun plek in de groep innemen en waarop zij geven en nemen. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor jou als mentor.

Bovendien kun je tijdens één van de bijeenkomsten oefenen met acteurs.


Voor wie?

Mentoren die

 • hun gespreksvaardigheden willen vergroten;
 • zich willen verdiepen in de betekenis van gedrag;
 • willen reflecteren op hun eigen functioneren als mentor.

De mentortraining is bovendien geschikt voor mentorenteams of kernteams.


Thema’s

 • Van dramadriehoek naar groeidriehoek
 • Een praktisch stappenplan voor het efficiënt voeren van gesprekken.
 • Verbindende gespreksinterventies.
 • Denkvrij luisteren.
 • Non-verbale communicatie; observeren en de toepassing daarvan in een gesprek.
 • Werken vanuit het Systemisch Perspectief en de Contextuele Visie: loyaliteiten en de invloed van het gezin van herkomst.
 • Gesprekken met ouders.
 • Groepsprocessen in een klas.
 • Het ontwikkelen van meer bewustzijn ten aanzien van je functioneren tijdens begeleidingsrelaties.
 • Je eigen kwaliteiten als mentor.
 • Doeltreffende begeleiding in het kader van Passend Onderwijs: leren omgaan met verschillen.

Tijdens één van de bijeenkomsten kun je oefenen met acteurs.

Deze mentortraining is bijzonder geschikt om in het kader van Passend Onderwijs te leren omgaan met de verschillen tussen de leerlingen in jouw groep.