Leerlingenzorg vanuit Systemisch perspectief

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een begeleidingstraject, ben je als zorgcoördinator, leerlingbegeleider of intern begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat de leerling aan zorg nodig heeft om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Klaas Jan Terpstra verzorgt een driedaagse training, waarin je meer inzicht ontwikkelt in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school.

Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief, waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe leerlingen functioneren binnen een groter geheel, zoals hun gezin van herkomst, hun familie, de klas. Zo kan zichtbaar worden wat binnen de verschillende systemen de betekenis is van het gedrag van deze leerlingen.
Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van een zorgtraject sterk worden vergroot.

Lees meer en schrijf je in…

Masker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *