Nieuwsberichten

Leerlingenzorg vanuit Systemisch perspectief

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een begeleidingstraject, ben je als zorgcoördinator, leerlingbegeleider of intern begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Het doel daarvan is om te onderzoeken wat de leerling aan zorg nodig heeft om zich positief te kunnen ontwikkelen.

Klaas Jan Terpstra verzorgt een driedaagse training, waarin je meer inzicht ontwikkelt in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school.

Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief, waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe leerlingen functioneren binnen een groter geheel, zoals hun gezin van herkomst, hun familie, de klas. Zo kan zichtbaar worden wat binnen de verschillende systemen de betekenis is van het gedrag van deze leerlingen.
Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van een zorgtraject sterk worden vergroot.

Lees meer en schrijf je in…

Masker

Lerarenbeurs komt waarschijnlijk ook beschikbaar voor de Registeropleiding Synergetisch coachen

Op dit moment is het ministerie van OCW bezig om de lerarenbeurs te evalueren.
Op basis daarvan worden de toekenningscriteria aangepast.
De voor de zomervakantie aangenomen motie van Tweede Kamerlid Michel Rog bepleit om ook geaccrediteerde post-hbo opleidingen in aanmerking te laten komen voor de toekenning van de leraren beurs. In dat geval kan de lerarenbeurs ook worden aangevraagd door docenten die de Registeropleiding Synergetisch Coachen willen volgen. Zodra er meer nieuws is maken wij dat bekend.

Tijdens het afstuderen aan deze opleiding kunnen zij zich specialiseren als Specialist leerlingenzorg en als zorgcoördinator of leerlingbeleider binnen hun school aan de slag gaan.
De lerarenbeurs vergoed dan de cursusgelden en de benodigde boeken. De school kan bovendien aanspraak maken op vervanging tijdens de opleidingsdagen.

Ook docenten die zich tijdens hun afstuderen aan de opleiding Synergetisch coachen willen specialiseren als Docentcoach kunnen in dat geval de lerarenbeurs aanvragen.

Overweeg je je in te schrijven voor de opleiding Synergetisch Coachen en daarvoor de lerarenbeurs aan te vragen: schrijf je dan in…

Je wordt dan op de hoogte gehouden wanneer de regeling ingaat.

Politieke lobby lerarenbeurs succesvol, mede dankzij oud-studenten

Op 15 februari 2017 heeft Klaas Jan Terpstra een voorstel ingediend bij de Tweede Kamercommissie Onderwijs. Dit voorstel, waarin hij de herwaardering van de criteria met argumenten heeft onderbouwd, werd ondersteund door een grote groep oud-studenten en de Raad van advies.
Het voorstel werd overgenomen door Michel Rog, woordvoerder onderwijs voor het CDA en Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs voor D66.
Daar waar de minister van het vorig kabinet het voorstel niet wilde overnemen, staat de huidige minister er positief tegenover.
Bij deze willen we de oud-studenten en de Raad van advies bedanken voor hun steun!