Onderwijs van Nu

Onderwijs van nu ondersteunt jou als professional in het onderwijs op het gebied van:

  • leerlingenzorg
  • coaching
  • didactiek
  • pedagogiek

De boeken van Onderwijs van nu helpen je om je leerlingen en collega’s in staat te stellen hun kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij van betekenis kunnen zijn in de context waarin zij leven en werken.
Onderwijs van nu helpt ook de onderwijsprofessional of onderwijsexpert bij het zelf publiceren van onderwijsmateriaal en vakliteratuur.

Onderwijs van Nu bestaat uit:

OsmoConsult

  • Klaas Jan Terpstra, directeur en kernopleider van de Registeropleiding Synergetisch Coachen, trainer-coach, opleider en oprichter van OsmoConsult en Onderwijs van nu. Auteur van boeken en artikelen op het gebied van leerlingbegeleiding en didactiek.
  • Liesbeth Sollie, redactie, sitebeheer

BigBusinessPublishers

Missie

Wij willen een bijdrage leveren in het verbeteren van het onderwijs in het VO en MBO, met name door de communicatie te versterken tussen leerlingen en professionals en tussen professionals onderling. Dat doen we door middelen aan te bieden waarmee we hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

Zodat:
– docenten hun lessen kunnen verbeteren;
– mentoren, studieloopbaanbegeleiders, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren betere begeleiding kunnen bieden;
– teamleiders hun teamleden beter kunnen ondersteunen.

Wil jij je eigen onderwijsmethode uitgeven? Lees verder voor meer informatie…

Wil jij jezelf als expert beter op de kaart zetten met een boek? Lees verder voor meer informatie…

Visie

Elk mens leert door interactie met anderen, door ervaringen op te doen. Zelfs kennis die je door het bestuderen van een boek vergaart, wordt pas geïntegreerd op het moment dat je erover kunt praten en vooral als je er iets mee kunt doen. Dat leerproces begint al in de babytijd.

Leer- en coachprocessen verlopen effectiever als je relatie met de ander goed is en als je maatwerk kunt leveren. Hoe meer zelfkennis je hebt en hoe bewuster je bent van jouw manier van functioneren in een coachrelatie, hoe beter je kunt aansluiten bij de leerbehoeften van de ander.

Wij gaan uit van de Synergetische benadering.
Dat betekent stilstaan, om je meer bewust te worden van wat er hier en nu speelt en onderzoeken wat bij jou past om je vanaf dat punt verder te kunnen ontwikkelen.
Zodat wat je doet bij jou past en bij de ander die door jou wordt gecoacht.
Waardoor dit van betekenis kan zijn voor jou, de ander, jouw organisatie en de samenleving.

Normen, waarden en overtuigingen

De centrale normen en waarden van Onderwijs van nu zijn:

  • Integriteit en respect
  • Vertrouwelijkheid en vertrouwen

Wij gaan ervan uit dat ieder mens unieke kwaliteiten en vaardigheden heeft die het waard zijn om gehoord en gezien te worden. Wij willen versterken wat daarvan in potentie al aanwezig is. Wij respecteren daarbij de behoefte aan autonomie van degenen die een beroep op ons doen en willen ons inzetten voor goede werkrelaties. Wij gaan integer en vertrouwelijk om met de vragen die ons worden gesteld en de informatie die wij ontvangen.