Van Dramadriehoek naar Groeidriehoek

In de Transactionele Analyse worden de interacties tussen mensen bekeken vanuit de verschillende rollen die mensen kunnen vervullen. Aldus treden er verschillende ‘rollenspel-len’ op. Eén daarvan staat bekend als de ‘dramadriehoek’ vanwege het feit dat zodra je één
» Lees verder...

Hoe voer je een effectief klassengesprek?

Een van de belangrijkste taken die een docent heeft, is het scheppen van een positief pedagogisch klimaat. De manier waarop leerlingen onderling op elkaar reageren, het pakket van ongeschreven regels volgens welke je je als leerling in
» Lees verder...

Wat als aanspreken op gedrag geen effect heeft?

Tijdens bijna iedere les komt het voor dat leerlingen gedrag laten zien dat niet past op dat moment. Vaak zijn dat onschuldige maar evengoed soms lastige zaken zoals even iets tegen je buurman zeggen tijdens
» Lees verder...

Vertrouwen winnen, hoe doe je dat?

De relatieboekhouding op orde.

Wie in het onderwijs werkt, weet hoe belangrijk een goede vertrouwensrelatie met leerlingen is: een absolute voorwaarde om leerlingen te kunnen laten leren en een begeleiding te laten slagen.

 

Toch
» Lees verder...