Zorgcoördinator van nu

De zorgcoördinator als spil in de leerlingenzorg

 

Recensie Sandra van den Heuvel, orthopedagoog op een praktijkschool

 

Zorgcoördinator van nu is in eerste instantie geschreven voor zorgcoördinatoren. Ik heb Zorgcoördinator van nu echter ook als zeer bruikbaar ervaren voor de orthopedagoog/ schoolpsycholoog van nu.

Allereerst omdat het boek een vrijwel allesomvattende uiteenzetting geeft van wat er vandaag de dag komt kijken bij het vormgeven van optimale leerlingenzorg op een school: met alle bijbehorende uitdagingen, maar vooral ook kansen. Er is een mooie balans gevonden tussen theorie (waardoor je mechanismen bij leerlingen beter kunt begrijpen, herkennen en doorgronden) en praktijk (bruikbare tips waar je morgen mee aan de slag kunt!).

Als orthopedagoog/ schoolpsycholoog wordt er veel van je verwacht: je begeeft je op veel ontwikkelingsgebieden, maar ook kennis van bijvoorbeeld gezinssystemen is cruciaal. Kwalitatief goede naslagwerken waarin je nog eens kunt opzoeken ‘hoe het zit’ en waarin » Lees verder…

Sleutelkaarten

100 kaarten om meer uit je gesprekken te halen

 

Klaas Jan Terpstra en Liesbeth Sollie

Je begeleidt jongeren of volwassenen. Of je bent mentor, coach, of trainer.  Elke dag ben je bezig om jongeren of volwassenen hun eigen weg te laten vinden, om hen in staat te stellen hun kwaliteiten te ontdekken of hun gevoelens te uiten. Om een visie met een team te ontwikkelen en hen te laten onderzoeken wat hun gemeenschappelijke kernwaarden zijn.

Deze set met sleutelkaarten biedt uitkomst! Op de kaarten staan afbeeldingen die de verbeelding stimuleren. En er staan vragen op die je gesprekken op gang kunnen brengen of er een andere wending aan geven. Bovendien maken de kaarten het mogelijk om kernwaarden, kwaliteiten, schaduwen en gevoelens bespreekbaar te maken. In de gebruikershandleiding staan twaalf manieren beschreven waarop je de sleutelkaarten kunt gebruiken.

Laten de sleutelkaarten je inspireren om zelf oefeningen te bedenken » Lees verder…

Zorgcoördinator van nu

De Zorgcoördinator als spil in de leerlingenzorg. De praktijkgids voor zorgcoördinatoren.

Klaas Jan Terpstra, Maria Bos – de Vos en Marieke Soons

Als zorgcoördinator vervul je een belangrijke en centrale rol bij het organiseren van de zorg voor leerlingen met een zorgbehoefte. In dit boek beschrijven de auteurs welke dynamiek bepalend is voor de manier waarop je als zorgcoördinator je plek binnen jouw school kunt verkrijgen. En hoe je deze plek vervolgens kunt innemen. Bovendien laten zij aan de hand van een groot aantal praktische voorbeelden zien hoe je jouw functie van zorgcoördinator kunt invullen. Daarnaast komt het Passend Onderwijs met de veranderingen die hieruit voortvloeien uitgebreid aan de orde, zoals het werken met het OPP, het handelingsplan en het VPI.

Zorgcoördinator van nu bevestigt je in dat wat je al goed doet en het helpt je nieuwe wegen te vinden om je werk op » Lees verder…

Mentor van nu

De Mentor als hart van de leerlingenbegeleiding.

De praktijkgids voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders.

 

Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt Mentor van nu je vele mogelijkheden om jouw invloed als mentor of als studiebegeleider te vergroten op de processen die zich afspelen bij het begeleiden van leerlingen. Dit boek helpt je om je inzicht te vergroten in je eigen persoonlijke begeleidingsstijl en om je begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen en/of te verfijnen. Het bevat veel informatie die je in staat kan stellen passende kortdurende hulp te bieden aan leerlingen.

Onderwerpen:

 • Ontwikkeling van het puberbrein: wat betekent dat voor de begeleiding door de mentor of de studieloopbaanbegeleider?
 • Concentratie en motivatie van leerlingen.
 • De mentor of studieloopbaanbegeleider als brug tussen school en thuis: welke invloed heeft het gezin van herkomst op een leerling? Wat kun je daarin als mentor of studieloopbaanbegeleider betekenen?
 • Begeleiding » Lees verder…

Werkboek Mentor van nu

De Mentor als hart van de leerlingenbegeleiding: aan de slag! Het werkboek voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders.

 

Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

In het Werkboek Mentor van nu beschrijven de auteurs (beiden counselor, trainer-coach en opleider) hoe je een serie mentorlessen kunt opzetten. Daarnaast kom een groot aantal, helder beschreven, oefeningen aan de orde waarvan je zowel in de klas als tijdens individuele gesprekken met je leerlingen gebruik kunt maken.

Onderwerpen:

 • Het opzetten van mentorlessen
 • Groepjes maken en leerlingen laten samenwerken
 • Het voeren van een klassengesprek
 • Gesprekken voeren met individuele leerlingen
 • Positief leren denken
 • Jaarplanning
 • Het houden van leerlingbesprekingen
 • Kennismakingsoefeningen
 • Oefeningen om ‘op te warmen’
 • Oefeningen voor meer zelfvertrouwen
 • Communicatieoefeningen
 • Ontspannings- en concentratieoefeningen
 • Evaluatie en afscheidsoefeningen

Het Werkboek Mentor van nu vormt één geheel met het » Lees verder…

Docent van nu

Hoe je als docent het beste uit jezelf haalt. De praktijkgids voor docenten.

 

Klaas Jan Terpstra  

Lesgeven aan jongeren is een vak. Vaak heel leuk, soms ook heftig en moeilijk en hoe dan ook intens. Wat maakt iemand tot een goede docent? Gaat het dan om de juiste aangeboren persoonlijke eigenschappen? Of kun je leren een goede docent te worden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt Docent van nu vele mogelijkheden om je perspectief als docent te verbreden. Met Docent van nu kun je verschillende mogelijkheden onderzoeken om die in je eigen praktijk uit te proberen. Docent van nu gaat over mooi en zinvol onderwijs in het contact tussen docent en leerlingen. De auteur, Klaas Jan Terpstra (docent, trainer-coach en opleider) beschrijft processen die dit contact sterk beïnvloeden, zoals de didactische opbouw van lessen, het pedagogisch klimaat, de manier waarop je als docent met leerlingen » Lees verder…