Docent van nu

Hoe je als docent het beste uit jezelf haalt.
De praktijkgids voor docenten.

 

Klaas Jan Terpstra
 

Lesgeven aan jongeren is een vak. Vaak heel leuk, soms ook heftig en moeilijk en hoe dan ook intens. Wat maakt iemand tot een goede docent? Gaat het dan om de juiste aangeboren persoonlijke eigenschappen? Of kun je leren een goede docent te worden?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden biedt Docent van nu vele mogelijkheden om je perspectief als docent te verbreden. Met Docent van nu kun je verschillende mogelijkheden onderzoeken om die in je eigen praktijk uit te proberen.
Docent van nu gaat over mooi en zinvol onderwijs in het contact tussen docent en leerlingen. De auteur, Klaas Jan Terpstra (docent, trainer-coach en opleider) beschrijft processen die dit contact sterk beïnvloeden, zoals de didactische opbouw van lessen, het pedagogisch klimaat, de manier waarop je als docent met leerlingen binnen en buiten de les communiceert en de manier waarop je je als mens voor de klas manifesteert.
Docent van nu is geen boek met kant-en-klare recepten die, als je ze goed uitvoert, vanzelf leiden tot goede lessen. Er bestaat niet één goede manier van lesgeven. Er bestaan wel goede en inspirerende leraren die onderling allemaal van elkaar verschillen in de manier waarop ze met hun leerlingen werken.
Docent van nu biedt veel praktijkkennis die je kan bevestigen in wat je als docent al goed doet en die je kan helpen nieuwe wegen te vinden om nog beter te worden. Het helpt je vorm te geven aan een leven lang leren en zoveel mogelijk te genieten van het leren van de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd.