Zorgcoördinator van nu

De zorgcoördinator als spil in de leerlingenzorg

 

Recensie Sandra van den Heuvel, orthopedagoog op een praktijkschool

 

Zorgcoördinator van nu is in eerste instantie geschreven voor zorgcoördinatoren. Ik heb Zorgcoördinator van nu echter ook als zeer bruikbaar ervaren voor de orthopedagoog/ schoolpsycholoog van nu.

Allereerst omdat het boek een vrijwel allesomvattende uiteenzetting geeft van wat er vandaag de dag komt kijken bij het vormgeven van optimale leerlingenzorg op een school: met alle bijbehorende uitdagingen, maar vooral ook kansen. Er is een mooie balans gevonden tussen theorie (waardoor je mechanismen bij leerlingen beter kunt begrijpen, herkennen en doorgronden) en praktijk (bruikbare tips waar je morgen mee aan de slag kunt!).

Als orthopedagoog/ schoolpsycholoog wordt er veel van je verwacht: je begeeft je op veel ontwikkelingsgebieden, maar ook kennis van bijvoorbeeld gezinssystemen is cruciaal. Kwalitatief goede naslagwerken waarin je nog eens kunt opzoeken ‘hoe het zit’ en waarin tips staan waar je het personeel op de werkvloer meteen op een goede manier mee op weg kunt helpen, zijn onmisbaar. Je kunt als orthopedagoog immers niet ‘van alles weten’.

Met de invoering van de bezuinigingen rondom Passend Onderwijs wordt efficiënt handelen steeds belangrijker.

Veel orthopedagogen hebben minder uren ter beschikking terwijl de verscheidenheid aan zorg en de zwaarte ervan binnen de school juist toenemen. Het is prettig om bij de ondersteuning van de zorgcoördinator dit boek te kunnen inzetten. Nu de beschikbare overlegtijd vaak korter is, kun je samen met de zorgcoördinator met behulp van Zorgcoördinator van nu onderzoeken welke mechanismen er bij een leerling mogelijk een rol spelen. En welke zorg deze leerling in dat geval nodig heeft.

Daarbij is het goed dat orthopedagogen/ schoolpsychologen zich realiseren hoe veelomvattend het zorgcoördinatorschap is. Zorgcoördinator van nu maakt helder welke uitdagingen deze functie met zich meebrengt en hoe veelzijdig een goede zorgcoördinator eigenlijk is. Wellicht leidt dit ertoe dat je als orthopedagoog nog meer ruimte maakt voor de mentale ondersteuning van de zorgcoördinatoren. Bovendien: in sommige situaties zijn woorden waarmee je bemoedigt of waardering uitspreekt meer helpend dan welke briljante leerlinggerelateerde tip dan ook….

Sandra van den Heuvel, orthopedagoog

 

Recensie Jenine Slot, leerlingbegeleider

 

Omdat Zorgcoördinator van nu is in eerste instantie is geschreven voor zorgcoördinatoren, liet ik het eerst links liggen. Maar toch ben ik gaan lezen, want op het boek staat niet voor niets ‘de praktijkgids…’. Want dat is het zeker! Ik kan het boek erg waarderen. Het is een praktisch handboek met veel informatie over het begeleiden van leerlingen en alles wat daarbij komt kijken. Het is een duidelijk geschreven boek, leest makkelijk weg en is goed te begrijpen.
Veel van wat in de 2-jarige opleiding ‘Synergetisch Coachen’ aan bod is geweest komt hier in terug. Kort en duidelijk zijn verschillende theorieën omschreven. Ik denk o.a. aan het contextueel gedachtegoed, handelingsgericht werken en het systemisch perspectief. De manier waarop ze beschreven zijn is praktisch. De voorbeelden zijn herkenbaar. Op deze manier is deze informatie bruikbaar voor mij als leerlingbegeleider. Makkelijk om als naslagwerk te gebruiken. Ook zijn de bijlages goed in te zetten: vragenlijsten etc.
Het is ook duidelijk een boek van NU. Passend Onderwijs, toelatingsverklaringen, OPP, handelingsplan; allemaal voorbeelden van actuele onderwerpen van nu.
De titel was in eerste instantie dus wat misleidend. Toch zou het jammer zijn als andere begeleiders in het onderwijs dit boek ongelezen laten liggen.
De insteek is voor zorgcoördinatoren, maar bij ons op school voeren leerlingbegeleiders veel taken uit de bij deze rol zouden passen. Voor hen dus een zeer bruikbaar boek. Ook mentoren en docenten zou ik het boek aanraden. Ik denk dat 80% van het boek heel bruikbaar voor hen is.
Zelfs voor IB’ers en leerkrachten binnen het basisonderwijs kan ik het aanraden. We hebben immers allen te maken met leerlingen en allen die daar omheen staan. Ik citeer uit de inleiding van het boek:
‘Zorgcoördinator van nu kan je zo helpen om nieuwe wegen te vinden om nog betere zorg te bieden aan de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd. Zodat zij de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en hun weg kunnen vinden in de samenleving’

Jenine Slot, leerlingbegeleider