Registeropleiding Synergetisch coachen©

 

Tweejarige post-hbo praktijkopleiding

Gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden om daarmee op basis van persoonlijk leiderschap effectief te kunnen coachen vanuit verschillende perspectieven.

 

Tijdens de registeropleiding Synergetisch Coachen ontwikkel je een coachende attitude op basis van zowel integer en betrokken handelen als persoonlijk leiderschap.
Je verwerft kennis over fundamentele theoretische begrippen uit de Gestaltpsychologie, de Cognitieve gedragstherapie, de Transactionele Analyse, het Systemisch Perspectief en de Contextuele benadering. Je leert hoe je die kennis effectief en doelgericht kunt inzetten tijdens het coachproces.
Bovendien leer je hoe je de ontwikkeling van de ander kunt faciliteren op een synergetische manier. Daardoor kan er meerwaarde ontstaan, voor de ander zelf en binnen een groter geheel. Zoals bijvoorbeeld de context waarin iemand leeft, de instelling waar iemand werkt, de samenleving, etc.
Tegelijkertijd leer je kennis en vaardigheden in te zetten op het gebied van professionaliseringsvraagstukken, leerlingenzorg, personeelszorg en teamontwikkeling, en hoe je daarvoor beleidsadviezen kunt formuleren.

Je kiest voor deze opleiding als je

 • wilt onderzoeken wat jou ten diepste drijft;
 • je bezig bent met een leven lang leren;
 • anderen wilt ondersteunen in hun persoonlijke zoektocht naar het realiseren van hun potenties;
 • professioneel wilt opereren in je begeleiding van de Ander.

Beroepsprofielen

Gediplomeerde registercoaches Synergetisch Coachen© zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren.
De coachcompetenties die je tijdens de opleiding hebt ontwikkeld, heb je leren toepassen in je eigen werkveld.
Zo zijn er Synergetisch coaches werkzaam als:

 • Zorgcoördinator.
 • Leerlingbegeleider. 
 • Coach met een eigen praktijk.
 • Docentcoach.
 • Coachend Leidinggevende.
 • Loopbaancoach.
 • Personeelsconsulent.
 • Orthopedagoog.
 • ….

Opbouw

De opleiding bestaat uit een basisjaar en een praktijkjaar. Lees meer>

Diploma

Je studeert af op basis van je examendossier. Als je alle onderdelen succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma.
Lees meer over het programma van afsluiting en toetsing>

Belafspraak

Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? Stuur een mail met je telefoonnummer. Dan bellen wij je terug.

Inschrijven

Direct in schrijven? Vul het inschrijfformulier in.

Lerarenbeurs

Op 29 maart 2018 heeft de Tweede Kamer de motie Rog aangenomen om post-hbo opleidingen, zoals de Registeropleiding Synergetisch Coachen, in aanmerking te laten komen voor de lerarenbeurs.
De minister staat er welwillend tegenover. Het ministerie van OCW zal nu de regeling dienovereenkomstig aanpassen.
Wanneer de aanpassing ingaat, is op dit moment nog niet bekend.
Als je overweegt een beroep te doen op de lerarenbeurs t.b.v. deze opleiding, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. We houden je dan op de hoogte van de vorderingen.

Accreditatie

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post-HBO Nederland van het CPION.
De definitieve toekenning is verleend op 10 juli 2015. Met ingang van september 2015 ontvang je als afgestudeerde van de Opleiding Synergetisch Coachen een wettelijk erkend diploma.
Bovendien word je opgenomen in een openbaar landelijk abituriëntenregister.
Zowel voor jou als voor jouw werkgever of opdrachtgevers biedt dit een extra kwaliteitsgarantie waardoor je professionele mogelijkheden worden vergroot.