Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Kwaliteitszorg

De Opleiding Synergetisch Coachen© wordt voortdurend op onderdelen geëvalueerd en op grond van de daaruit voortvloeiende bevindingen aangepast.
Dat gebeurt op de volgende wijze.

Kwaliteitsbewaking
 

Accreditatie door het CPION

De opleiding is opgezet en vormgegeven conform de kwaliteitseisen die de Stichting Post-hbo van het CPION stelt. De definitieve toekenning van de accreditatie is verleend op 10 juli 2015. Vanaf september 2015 ontvang je als afgestudeerde van de Opleiding Synergetisch Coachen een wettelijk erkend diploma.
Bovendien word je opgenomen in een openbaar landelijk abituriëntenregister.
 

Advisering door leden van de Adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden.

 • Mevrouw Petra de Bruijn, voorzitter van de centrale directie van St. Ursula in de gemeente Leudal.
  St. Ursula is een onderwijsinstelling waarop voor 2300 leerlingen onderwijs wordt verzorgd en waarop 230 collega’s werkzaam zijn, verdeeld over twee locaties.
  Daarvoor was Petra de Bruijn plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst (Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst) en bekleedde zij diverse functies als leidinggevende in het hoger beroepsonderwijs.
 • De heer Gerrit H. Witteveen, Coördinator Onderwijs Service Centrum en zorgcoördinator op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, een school voor Vmbo en Praktijkonderwijs in Veenendaal.
  De heer Witteveen is landelijk bekend als expert op het gebied van leerlingenzorg en initieerde in 2009 vanuit de Nederlandse Vereniging voor Schooldecanen & de Nederlandse Vereniging voor Leerlingbegeleiders de korte, landelijke campagne: De zorgcoördinator in positie. Hij was tot juni 2014 projectleider van het gelijknamige project.
  Hij beheert op LinkedIn de groep ‘De zorgcoördinator in positie’. In deze besloten groep wisselen meer dan 750 zorgcoördinatoren onderling expertise uit.
 • De heer Ad van Andel, oud-directeur van Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs.
  Sinds 1996 werkzaam als trainer-coach vanuit zijn eigen adviesbureau, Advana, advies in onderwijs en organisatie. Sinds 1992 schoolleider. Ervaring in gymnasiaal onderwijs, havo – , en beroepsonderwijs. Drager van de Johan van der Sande erepenning, in die hoedanigheid landelijk ambassadeur vmbo. Historicus en docent gezondheidskunde.
 • Mevrouw M. Bos-de Vos, oud zorgcoördinator, een functie waarin zij veel ervaring heeft opgedaan. Zij is actief bij de Stichting Halverwege en als trainer-coach van zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en mentoren.
  Binnen de opleiding vervult zij bovendien de functie van gecommitteerde bij het afnemen van de examens.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen de directeur van de opleiding, te weten drs. Klaas Jan Terpstra, en de leden van de adviescommissie. Het doel van deze gesprekken is op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het werkveld en het vernemen van de visie van de commissieleden daarop.
Op basis daarvan brengen de commissieleden adviezen uit ten behoeve van de gewenste veranderingen in het opleidingskader, de doelstellingen en de eindtermen van de opleiding.
Bovendien treden leden van de Adviescommissie op als gecommitteerde tijdens de examendagen.
 

Evaluatie door studenten

De studenten evalueren de opleiding op drie verschillende manieren.

 • Mondelinge evaluatie van elke opleidingsdag aan het eind daarvan, door studenten onder leiding van de  aanwezige opleider.
 • Tussentijdse schriftelijke evaluatie aan het eind van het basisjaar.
 • Schriftelijke evaluatie aan het eind van de opleiding.
  Onderdeel c, de schriftelijke evaluatie, vindt plaats sinds 2012. De gemiddelde beoordeling die de studenten geven is een 8,5 op een schaal van 1 t/m 10.
   

Evaluatie door opleiders

De kernopleiders evalueren de opleiding elke twee maanden. Tijdens dit tweemaandelijks overleg wordt ook de ontwikkeling van de studenten besproken. Waar nodig wordt met studenten contact opgenomen, om hen eventueel extra feedback of ondersteuning te bieden.
De kernopleiders voeren bovendien jaarlijks een evaluerend overleg met de themaopleiders, waarbij de ervaringen van studenten een belangrijke rol vervullen.