Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Opbouw basisjaar

 

 

Tijdens het eerste jaar, het basisjaar, ligt de nadruk vooral op zelfonderzoek in relatie tot je werkcontext.
Dat betekent dat je aan de hand van de Gestaltbenadering onderzoekt op welke manier je contact maakt in begeleidingssituaties.

Aan de hand van de Systemische benadering onderzoek je hoe je primaire en secundaire socialisatie en je levensgeschiedenis van invloed is op je huidige leven en je werk. Bovendien onderzoek je met je medestudenten jullie onderlinge interacties.

Steeds opnieuw onderzoek je de relatie met de professionele context waarbinnen je werkzaam bent. Daarbij word je in staat gesteld om je verworven inzichten in te zetten in je dagelijks werk.

Spattend_water


Studielast basisjaar

Contacturen: 97,5 uur verdeeld over 15 opleidingsdagen.
Intervisieopdrachten, praktische opdrachten, het lezen van relevante literatuur, het schrijven van een afsluitend essay: 104,5 uur.