Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Opbouw praktijkjaar

 

 

Tijdens het tweede jaar, het praktijkjaar, ligt de nadruk vooral op de manier waarop je als professional werkt met persoonlijke thema’s. Dat betekent dat er ook meer nadruk komt te liggen op het methodisch kunnen werken op basis van verschillende perspectieven en theoretische modellen.

Tijdens het praktijkjaar onderzoek je dus op welke wijze je met de verschillende benaderingswijzen, methodieken en perspectieven gestalte geeft aan jouw optreden als professional.

Daarbij leer je op welke manier je regisseur kunt zijn van je eigen leerproces dat je daarbij doormaakt.
Bovendien worden er tijdens het tweede jaar opdrachten uitgewerkt in de intervisiegroepen, waarbij je met je medestudenten zorgt voor theoretische verdieping en onderbouwing van je afstudeerthema.

Tijdens het praktijkjaar voer je enkele praktische opdrachten uit. Tijdens supervisiedagen krijg je daarop feedback van je medestudenten en van de opleiders.
Op die manier kun je op een veilige manier in de praktijk oefenen als Synergetisch coach.

Stromend_water

 

Studielast praktijkjaar

Contacturen: 91 uur verdeeld over 14 opleidingsdagen.
Individuele supervisie (op afspraak): 2 uur.
Intervisieopdrachten, praktische opdrachten, het lezen van relevante literatuur, het schrijven van de eindscriptie: 145 uur.