Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Opbouw van de opleiding

 

Intake

Voordat je aan de opleiding begint vul je een intakeformulier in. Aan de hand van dit intakeformulier voer je een telefonisch intakegesprek van ongeveer een half uur met Klaas Jan Terpstra, directeur en kernopleider.

De intake levert het volgende overzicht op.

  • Je motivatie om de opleiding te willen volgen.
  • In hoeverre je in staat en bereid bent op jezelf en op jouw relatie met anderen te reflecteren.
  • Je relevantie werkervaring.
  • Inzicht in je mogelijkheden om binnen de gestelde tijd voldoende persoonlijke ontwikkeling te realiseren  aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
  • Wat je kunt verwachten tijdens de opleiding.

 

Basisjaar

Tijdens het eerste jaar, het basisjaar, ligt de nadruk vooral op zelfonderzoek in relatie tot je werkcontext.
Lees meer over de opbouw van het basisjaar>


Praktijkjaar

Tijdens het tweede jaar, het praktijkjaar, ligt de nadruk vooral op de manier waarop je als professional werkt met persoonlijke thema’s.
Lees meer over de opbouw van het praktijkjaar>


Afsluiting en toetsing

Het programma van afsluiting en toetsing bestaat uit verschillende onderdelen. Lees meer>


Totale studielast

442 uur waaronder 192,5 contacturen, verdeeld over 2 jaar.
De studielast zal, naast de opleidingsdagen, per deelnemer verschillen. Vaak kunnen de praktische opdrachten en de stages binnen de eigen werkpraktijk worden uitgevoerd.
Uit de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat de tijdsinvestering ongeveer één dag per werkweek vergt.