Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Praktische informatie

 

Data basisjaar (maandagen)

07-01-2019, 21-01-2019, 04-02-2019, 11-03-2019, 25-03-2019, 08-04-2019,
06-05-2019, 20-05-2019, 03-06-2019, 24-06-2019, 16-09-2019, 30-09-2019,
28-10-2019, 11-11-2019, 25-11-2019.

De data voor het praktijkjaar worden enkele maanden voor het komende cursujaar aan de studenten doorgegeven.

Werktijden

10.30 – 16.45 uur

Locatie

La Vie Meeting Center (gelegen naast het Centraal Station)
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
T +31 (30) 234 00 88

Kosten

€ 2.890,- per deelnemer per cursusjaar.
Prijs is inclusief:

  • Cursusmateriaal; exclusief boeken.
  • Verblijfskosten, koffie, thee en lunch.
  • 2 uur individuele supervisie.
  • Afdracht aan het CPION ten behoeve van de registratie van het behaalde diploma en opname in het abituriëntenregister.

Gespreide betaling is, op aanvraag, mogelijk.

Lerarenbeurs

Op 29 maart 2018 heeft de Tweede Kamer de motie Rog aangenomen om post-hbo opleidingen, zoals de Registeropleiding Synergetisch Coachen, in aanmerking te laten komen voor de lerarenbeurs.
De minister staat er welwillend tegenover. Het ministerie van OCW zal nu de regeling dienovereenkomstig aanpassen.
Wanneer de aanpassing ingaat, is op dit moment nog niet bekend.
Als je overweegt een beroep te doen op de lerarenbeurs t.b.v. deze opleiding, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. We houden je dan op de hoogte van de vorderingen.

Prestatiebox

Vanaf februari 2011 ontvangt iedere school extra geld om docenten te professionaliseren.
Vanaf 2012 ontvangen scholen per leerling € 185 van het ministerie van OCW in het kader van de prestatiebox.
De tweejarige opleiding Synergetisch Specialist Leerlingenzorg, Trainer-coach en Coachend Leidinggevende komt in aanmerking voor vergoeding uit de prestatiebox.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt door middel van het invullen van het inschrijfformulier. OsmoConsult bevestigt je inschrijving per email. Als je binnen enkele dagen geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan telefonisch contact met ons op om te controleren of je aanmelding goed is aangekomen. Je inschrijving wordt pas definitief als de intakeprocedure is afgerond en het inschrijfgeld (€ 100,-) is ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de factuur voor het eerste opleidingsjaar.

Inschrijven kan tot vier weken voor de eerste opleidingsdag.
Wil je na die datum toch nog graag deelnemen?
Neem dan contant op of er nog plek is.

Inschrijfvoorwaarden

OsmoConsult bevestigt je inschrijving na een telefonisch intakegesprek met Klaas Jan Terpstra. Dit gesprek vindt plaats aan de hand van het ingezonden intakeformulier.
Met de bevestiging ontvang je een factuur voor betaling van het inschrijfgeld (€ 100,-). Half september ontvang je de factuur voor het cursusgeld van het eerste jaar. Het betaalde inschrijfgeld wordt daarop in mindering gebracht. De factuur voor het tweede jaar ontvang je eind augustus van het jaar daarop. Inschrijving geldt voor de complete opleiding.