Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Toekomstperspectief

Op dit moment kunnen afgestudeerden van de registeropleiding Synergetisch Coachen© in drie groepen worden onderverdeeld.

Werkzaam binnen scholen en instellingen

Veel van de afgestudeerden van deze opleiding, die in 2008 is gestart, zijn werkzaam binnen scholen.
Er zijn steeds meer scholen die ervoor kiezen om van elke locatie binnen hun instelling een leidinggevende en enkele teamleiders, een docentcoach, enkele leerlingbegeleiders en/of de zorgcoördinator de opleiding Synergetisch Coachen© te laten volgen.
Het blijkt dat de afgestudeerden aan onze opleiding op hun school in staat zijn een belangrijke bijdrage te leveren op het gebied van leerlingenzorg en personeelszorg. Zij verzorgen in dat kader bijvoorbeeld interne coachtrajecten en trainingen.
Bovendien zijn zij in staat teams zodanig te coachen dat zij zich ontwikkelen tot effectieve en resultaatverantwoordelijke teams
Op deze manier waarborgen deze scholen dat zij alles in het werk stellen om elk personeelslid en elke leerling te laten weten: ik ben iemand, ik doe ertoe en ik kan iets. Het blijkt dat de afgestudeerden aan onze opleiding hiertoe op hun school een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van leerlingenzorg en personeelszorg.

Eigen praktijk

Een andere groep afgestudeerden heeft een eigen praktijk opgezet op het gebied van training en coaching. Een deel van hen doet dat naast een deeltijd baan en een ander deel opereert voltijds vanuit de eigen praktijk.

OsmoConsult

Tenslotte draagt een aantal afgestudeerden zorg voor trainingen en coachingstrajecten voor ons bedrijf, OsmoConsult. Eén van hen, Linda Crans, is vanaf september 2015 bovendien thema-opleider op de Registeropleiding Synergetisch Coachen©.