Algemene informatie

OsmoConsult is opgericht door Klaas Jan Terpstra, al jarenlang professioneel werkzaam als trainer, coach en opleider. Daarnaast werken er trainers op freelance basis voor OsmoConsult. Elk vanuit hun eigen discipline, elk met veel praktijkervaring.

 

Onze trainingen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

  • Synergetisch vanuit verschillende visies en perspectieven: het resultaat is dan meer dan de som der delen.
  • Veel aandacht voor de werk- en privé-context van de deelnemers en hun persoonlijke processen daarin.

De eigen inbreng van deelnemers wordt daarbij erg op prijs gesteld

Tijdens alle trainingen van OsmoConsult worden dezelfde werkafspraken voor een veilige sfeer gehanteerd, zoals:

  • Er wordt gewerkt op basis van integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Ieder bewaakt zijn/ haar eigen grenzen: niets moet, alles mag.
  • Ieder is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen leerproces.
  • Fouten maken mag en mislukken bestaat niet; uitsluitend feedback en reflectie vormen de basis voor elk leerproces.

Prestatiebox

Vanaf februari 2011 ontvangt iedere school extra geld om docenten te professionaliseren. Het.
In 2012 ontvangen scholen per leerling € 110,26 van het ministerie van OCW in het kader van de prestatiebox.
Al onze trainingen komen in aanmerking om uit de prestatiebox te worden vergoed.