Wat voegen trainingsacteurs toe?

Bij veel van onze trainingen worden trainingsacteurs ingezet.
Zij geven door hun spel onmiddellijk feedback op het gedrag van de deelnemers. De deelnemers onderzoeken samen met de trainer tijdens die ervaring hoe hun gedrag effectiever kan worden.

 

De acteur helpt de deelnemer oefenen

De trainingen die door OsmoConsult worden verzorgd zijn praktisch en ervaringsgericht. Tijdens onderdelen van de trainingen kunnen de deelnemers dat wat ze geleerd hebben oefenen in situaties die gespeeld worden door trainingsacteurs.

Elk van deze oefeningen vindt plaats in een veilige omgeving en kan op elk gewenst moment door de deelnemer worden stopgezet. Ook de trainer kan de oefening stopzetten. Door de nagespeelde situatie na een aantal tips van de trainer te herhalen, kan de deelnemer ervaren hoe hij het beste met deze situatie om kan gaan.

De acteur kan aanspelen, spelend feedback geven en belonen

Spelend feedback geven

Binnen de gegeven oefensituatie kan de acteur corrigerend te werk gaan. Stel dat de deelnemer weinig actief is en met zijn armen over elkaar staat. Op zo’n moment kan de acteur dat tijdens het spelen teruggeven. “Wat sta je daar nou met je armen over elkaar!” De deelnemer krijgt dan tijdens het spel de kans om zijn gedrag aan te passen.

Aanspelen

Een deelnemer kan in eerste instantie goed handelen. Dat is natuurlijk fijn. Het risico van terugvallen in oud gedrag is echter groot. In dat geval kan een acteur nog één of twee keer aanspelen. Daarmee controleert de acteur of de deelnemer ook meer druk aankan. Nog even doorvoelen of de deelnemer de tweede en derde keer ook goed handelt. Want: stel dat in werkelijkheid een leerling niet automatisch bijdraait als de deelnemer ‘voorbeeldig’ gedrag vertoont?

Belonen

Een deelnemer kan zenuwachtig zijn voor een rollenspel. Stel dat de deelnemer moet oefenen in werkelijk begrip tonen voor wat zijn gesprekspartner bezighoudt. Hij is erg onzeker omdat hij niet gewend is daar rechtstreeks naar te vragen. Toch vraagt hij daar wel op door. De acteur kan in dat geval het doorvragen, in zijn spel, belonen door even gas terug te nemen en mee te buigen om vervolgens weer aan te spelen.

Een acteur geeft persoonlijke feedback

De acteur geeft persoonlijke feedback vanuit zijn rol. De acteur praat dan vanuit de ik-persoon uit de net gespeelde rol: “Ik zag dat je met je armen over elkaar stond, hierdoor voelde ik me niet serieus genomen en werd ik alleen maar nog kwader.” Zo ervaart en hoort de deelnemer wat zijn gedrag met de ander doet en kan hij meer begrip opbrengen voor de reactie van de ander.

Een acteur kan snel switchen tussen verschillende rollen

Hierdoor kunnen er in een hoog tempo veel rollenspellen gedaan worden.

Een acteur kan ‘inrollen’

Vaak hebben mensen moeite met een bepaald type mens waar ze dan ‘allergisch’ op reageren: ze raken snel geïrriteerd. Veel mensen hebben dat bijvoorbeeld bij ‘klagers’. Een acteur kan er door middel van een aantal korte vragen achter komen wat er in dergelijke situaties precies gebeurt en hoe de deelnemer daarop reageert. De acteur kan dan de ‘klager’ spelen.

Op deze manier kan de deelnemer bijvoorbeeld oefenen voor een gesprek dat hij de volgende week in werkelijkheid moet voeren.

De acteur als middel

Trainingsacteren is een middel waarmee de deelnemers aan een training zich nieuw gedrag eigen kunnen maken. De trainer richt zich op dat wat de deelnemers in een bepaalde situatie doen en ondersteunt hen daarbij. Het gaat erom dat de deelnemers kunnen ervaren welk nieuw gedrag het beste bij hen past.