Van een lastig oudergesprek naar een goed oudergesprek

In de tweedaagse training krijg je meer inzicht in de invloed van gebroken kerngezinnen en stiefsystemen op het functioneren van leerlingen op jouw school. Je leert welke specifieke dynamiek er in deze gezinssystemen optreedt. Bovendien leer je interveniëren vanuit systemisch perspectief.
» Lees verder

Leerlingenzorg vanuit Systemisch Perspectief

Tijdens deze tweedaagse training ontwikkel je meer inzicht in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school. Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief.
» Lees verder

Effectief communiceren voor Onderwijs Ondersteunend Personeel

Een praktische tweedaagse training voor OOP’ers die willen leren hoe ze in de dagelijkse hectiek effectief kunnen communiceren met leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders en personen van buiten de school.
» Lees verder

Van docent naar coachende leraar

Tijdens deze tweedaagse training ontwikkel je meer vaardigheden om je leerlingen te coachen bij het zelf vinden van antwoorden en oplossingen. Om hen in staat te stellen de regie te voeren over hun eigen leerproces.
» Lees verder