Leerlingenzorg vanuit Systemisch Perspectief

 

Tijdens deze driedaagse training ontwikkel je meer inzicht in de invloed van familiesystemen op het functioneren van zorgleerlingen op jouw school.
Je leert interveniëren vanuit Systemisch Perspectief en hoe je op grond daarvan passende leerlingenzorg kunt bieden.

 

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor leerlingenzorg ben je als zorgcoördinator, leerlingbegeleider of intern begeleider gewend om in te zoomen op de casuïstiek. Om goede leerlingenzorg te kunnen bieden is het belangrijk om te onderzoeken wat de leerling nodig heeft aan zorg om zich positief te kunnen ontwikkelen.
Het Systemisch Perspectief is een benadering waarbij je juist uitzoomt: je onderzoekt hoe een leerling functioneert binnen een groter geheel, zoals het gezin van herkomst, de familie, de klas. Het Systemisch Perspectief is bij uitstek geschikt om de verborgen de onderstroom in kaart te brengen. Het maakt zichtbaar wat de betekenis is van het gedrag van de leerling in de verschillende systemen.
Door zowel uit te zoomen als in te zoomen kan de effectiviteit van een zorgtraject sterk worden vergroot.

Thema’s

Tijdens de training wordt gewerkt aan de volgende thema’s.

 • Het Systemisch Perspectief: de wijze waarop organisatiesystemen en familiesystemen op elkaar inwerken en de consequenties daarvan voor het contact met leerlingen en hun ouders.
 • Wie heeft welke plek? Een plek krijgen en innemen.
  Symptomen van onbewuste innerlijke verwarring over de ingenomen plek: parentificatie, triangulatie.
 • Verschillende ordeningen in een systeem; mogelijke ordeningsconflicten.
 • De persoonlijke geschiedenis van geven en ontvangen; ongepast geven en nemen en de consequenties daarvan, voor zowel de leerling als het gezin en de klas waarin hij of zij functioneert.
 • Leerlingen coachen op weg naar autonomie, verbinding en competentie: je bent iemand, je doet ertoe en je kan iets.
 • Systemische vragen stellen.
 • Verschillende praktische werkvormen om de onderliggende dynamiek in systemen te helpen verhelderen.
 • Bewustwording van de wijze waarop je eigen familiesysteem tijdens het begeleiden een rol speelt.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het boek Zorgcoördinator van nu, geschreven door Klaas Jan Terpstra, Maria Bos-de Vos, en Marieke Soons.

Voor wie?

De training is bedoeld voor zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en intern-begeleiders die

 • inzicht willen verwerven hoe Systemisch Werken het begeleidingsproces effectiever kan maken;
 • inzicht willen verwerven in de effecten van organisatie- en familiesystemen op het functioneren van leerlingen;
 • willen experimenteren met het doen van Systemische interventies tijdens het coachproces;
 • bereid zijn te reflecteren op hun eigen functioneren als zorgcoördinator/begeleider.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben met voeren van begeleidingsgesprekken en de reflectie daarop.

Op maat in eigen huis

Deze training is tevens geschikt om te worden georganiseerd op je eigen school of binnen een samenwerkingsverband van VO-scholen. In dat geval kan een programma op maat worden gemaakt.

Belafspraak

Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? Stuur een mail met je telefoonnummer. Dan bellen wij je terug.

Inschrijven

Direct in schrijven? Vul het inschrijfformulier in.