Van docent naar coachende leraar

Leerlingen motiveren door hen de regie over hun leerproces te leren nemen

 

Tijdens deze tweedaagse training ontwikkel je meer vaardigheden om je leerlingen te begeleiden bij het zelf vinden van antwoorden en oplossingen. Om hen in staat te stellen de regie te voeren over hun eigen leerproces.

 

Veel docenten staan tegenwoordig vaak tijdens hun lessen maar korte tijd voor de klas, om vervolgens in de klas verder te werken met individuele leerlingen of met kleine groepjes. Zij zien er de waarde van in wanneer zij beter aansluiten bij de behoeften of vragen van leerlingen. Zij worden leraar in de klas.

Docent zijn gaat steeds minder over het geven van antwoorden, maar steeds meer om het begeleiden van leerlingen, om hen in staat te stellen zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Om beter te leren zien wat het leren voor je leerlingen bemoeilijkt en wat zij nodig hebben om vervolgstappen te kunnen zetten.

Coachingsvaardigheden kunnen jou, in je rol van docent, helpen om zowel individuele leerlingen als kleine groepen te coachen in de groep. Zo kun je je leerlingen beter in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen en hun ambities te realiseren. Hen stimuleren bij het zelf vinden van antwoorden en oplossingen en de regie te voeren over hun eigen leerproces in het kader van jouw vak.

Thema’s

Tijdens de training wordt gewerkt aan de volgende thema’s.

  • Het begeleiden van leerlingen bij hun leerproces; het voeren van gesprekken waardoor leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces kunnen nemen.
  • Het ontwikkelen van een lerende en coachende attitude in tegenstelling tot een docerende attitude.
  • Het ontwikkelen van gewaarzijn op jezelf en de ander in het gesprek en hoe dit te gebruiken tijdens de begeleiding.
  • Van drama-driehoek naar groei-driehoek: het omzetten van slachtoffergedrag, beschuldigingen en het overnemen van verantwoordelijkheden naar het ontwikkelen van verantwoordelijk gedrag.
  • Het kunnen geven en ontvangen van feedback en feedforward.
  • Het herkennen en erkennen van talent.
  • Het creëren van motiverende leercondities bij jezelf en je leerlingen.
  • Het leren gebruiken en stimuleren van leerstrategieën tijdens de les.

Op maat in eigen huis

Deze training is tevens geschikt om te worden georganiseerd op je eigen school of binnen een samenwerkingsverband van VO-scholen. In dat geval kan een programma op maat worden gemaakt.

Belafspraak

Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? Stuur een mail met je telefoonnummer. Dan bellen wij je terug.

Inschrijven

Direct in schrijven? Vul het inschrijfformulier in.