Van een lastig oudergesprek naar een goed oudergesprek

 

In deze tweedaagse training ontwikkel je gespreksvaardigheden die je kunt gebruiken tijdens gesprekken met ouders van leerlingen. Je vergroot je inzicht in de invloed van loyaliteiten binnen gezinssystemen, waardoor je beter wordt in het onderhouden van een positief contact met ouders ten behoeve van hun kind op school.
Zodat een lastig gesprek toch een goed gesprek kan worden.

 

In veel gevallen verloopt het contact met de ouders van leerlingen soepel. Maar als er iets bijzonders aan de hand is, kan een gesprek met ouders lastig worden.
Bijvoorbeeld als het met hun kind niet goed gaat in de klas, de cijfers achterblijven of als er een incident heeft plaatsgevonden.
Ook ouders van leerlingen met een ‘rugzakje’ vragen om speciale aandacht.
En hoe ga je om met boze ouders die vinden dat hun kind niet goed wordt begeleid? Of die klagen over school of over je collega?
Tegelijkertijd is een goede relatie tussen school en ouders van groot belang voor een leerling, zowel voor het functioneren als voor de schoolprestaties.
Bovendien wordt er, mede door het Passend Onderwijs, steeds meer van je gevraagd in de begeleiding van je leerlingen.

Tijdens deze praktische training ontwikkel je meer inzicht in de invloed die loyaliteit tussen ouder en kind op een gesprek kan hebben. Je leert op basis daarvan effectiever te interveniëren, waardoor je een goede relatie met de ouders kunt opbouwen en tegelijkertijd lastige thema’s bespreekbaar kunt maken.
Door te reflecteren op je eigen functioneren tijdens gesprekken met ouders, word je je meer bewust van je eigen patronen. Vervolgens kun je experimenteren en oefenen met alternatieve mogelijkheden.

 

Thema’s

  • Het opbouwen van een relatie met ouders en/of opvoeders in openheid en vertrouwen, zodat er een optimale samenwerking ontstaat om een leerling te laten leren en groeien.
  • Gespreksvaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen komen aan bod, net als open vragen stellen, werken vanuit begrip en erkenning en het stellen van grenzen.
  • Het brengen van een slecht nieuws boodschap en het opvangen van de reactie hierop; hoe hierna samen verder te werken.
  • Inzicht in valkuilen en kansen in het omgaan met loyaliteiten tussen ouders en kinderen. Hoe kun je dit in het gesprek op een positieve manier inzetten en werken vanuit meerzijdige partijdigheid?
  • Van drama-driehoek naar groei-driehoek: het omzetten van slachtoffergedrag, beschuldigingen en het overnemen van verantwoordelijkheden naar het ontwikkelen van verantwoordelijk gedrag.
  • Wanneer wordt een gesprek voor jou lastig, wat is daarvan het effect en hoe kun je dit professioneel hanteren?.

Voor wie?

  • Voor docenten en mentoren, die meer uit hun oudergesprekken willen kunnen halen.
  • Voor teamleiders, afdelingshoofden en leidinggevenden die willen groeien in het voeren van gesprekken met ouders/verzorgers.

Op maat in eigen huis

Deze training is tevens geschikt om te worden georganiseerd op je eigen school of binnen een samenwerkingsverband van VO-scholen. In dat geval kan een programma op maat worden gemaakt.

Belafspraak

Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? Stuur een mail met je telefoonnummer. Dan bellen wij je terug.

Inschrijven

Direct in schrijven? Vul het inschrijfformulier in.