Coaching ‘on the job’

OsmoConsult verzorgt verschillende coachingstrajecten.

Onze coachingstrajecten stellen deelnemers in staat belemmeringen, die zij ervaren binnen hun werkcontext, te overwinnen en hun kwaliteiten effectiever in te zetten.

Dubbelportret Rebecca Boelens

Individuele coaching van schoolleiders en teamleiders

 • ontwikkeling van leiderschap, specifieke persoonlijke kwaliteiten en
  vaardigheden binnen de werkcontext

Ter ondersteuning van teamleiders en leidinggevenden verzorgen wij individuele coachingstrajecten om vaardigheden als leidinggevende te ontwikkelen. 

Individuele coaching

 • Re-integratietrajecten
 • Hulp bij ordeproblemen voor docenten

Ter voorkoming van langdurige uitval van docenten, werknemers en leidinggevenden door burn-out klachten verzorgen wij individuele coachingstrajecten. Na een intakegesprek wordt, in overleg met de leidinggevende en de betrokken werknemer, een passend begeleidingsprogramma opgesteld.
Ten behoeve van het personeelsdossier wordt een rapport opgesteld van de bevindingen van de coach, opgedaan tijdens het begeleidingstraject.

Coaching van teams

 • Ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams
 • Coaching van ontwikkelprocessen zoals bij fusies, het starten van
  nieuwe teams, opleidingen e.d.
 • Vlot trekken van stagnerende secties of kernteams
 • Coaching van klassenteams in het omgaan met een moeilijke klas

Sommige klassen kunnen het lesgeven tot een hel maken. OsmoConsult verzorgt coachingstrajecten voor klassenteams die aan zo’n ‘moeilijke klas’ lesgeven. Centraal staan de mogelijkheden die een klassenteam heeft en kan ontwikkelen om de groepsprocessen binnen zo’n klas positief te beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van een concreet handelingsplan.

Herstelconferenties

In samenwerking met ECHO, het Expertisecentrum voor Herstelrecht in Onderwijs, verzorgt OsmoConsult herstelconferenties. Expert op dit gebied is Jan Ruigrok.
Herstel- en oplossingsgerichte conferenties bieden uitkomst in situaties waarin mensen schade oplopen door het gedrag van anderen. Iedereen die betrokken en geschrokken is, komt bijeen voor het zoeken van mogelijkheden om samen verder te gaan op een manier waar iedereen zich goed bij voelt.

De deelname aan conferenties is vrijwillig. Ze worden geleid door een voorzitter die voldoende afstand heeft en door alle deelnemers wordt aanvaard. Sommige scholen werken met een herstelcoördinator. Soms kan een daartoe opgeleide mentor de voorzittersrol op zich nemen.
Bij echt ernstige situaties is het goed als de voorzitter geen banden heeft met de school. Het helpt hem om open, nieuwsgierig en zonder oordelen anderen hun werk te laten doen. Werk dat bestaat uit het vinden van oplossingen en nieuwe wegen.

Conferenties vinden ook plaats na ernstige conflicten die formeel zijn afgehandeld. Vaak blijven mensen dan verbitterd, ontevreden of angstig achter. Deze emoties kunnen vonken vormen die nieuwe conflicten doen oplaaien. Een conferentie kan de lucht klaren en het gezamenlijke draagvlak vergroten. Iedere deelnemer krijgt de kans te vertellen wat er nog moet worden gezegd. Samen wordt bepaald welke afspraken er nodig zijn om de toekomst tegemoet te kunnen treden.

Geïnteresseerd in herstelconferenties?

Wanneer u zich afvraagt of een herstelconferentie kan bijdragen aan het herstellen van een goede, werkbare sfeer in uw situatie, neem dan contact met op met Jan Ruigrok: j.ruigrok@herstelrechtinhetonderwijs.nl
Of bel: 06 225 225 65.